O nama

CONTROL – H  d.o.o. Mostar je poduzeće za kontrolu kvaliteta i količine roba. Poduzeće je osnovano 2009. godine i registrirano za navedenu djelatnost u sudu u Mostaru pod brojem Tt-O-134/10.

CONTROL – H  d.o.o. Mostar posjeduje ovlaštenja Federalnog ministarstva trgovine br. 01-05-51/10 od 08.07.2010. za obavljanje nadzora kvalitete poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, industrijskih proizvoda, proizvoda namijenjenih izvozu, duhana i cigareta.