Control – H  d.o.o. Mostar je početkom kolovoza/augusta 2012. preselio na novu lokaciju, u centru grada Mostara - Cernica, Kalajdžića br.3, nedaleko od zgrade suda u Mostaru. Laboratorij sada posjeduje 12 odvojenih prostorija sa suvremeno opremljenim uređajima i priborom, u skladu sa zahtjevima Pravilnika koji moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji.