O nama

Napisao/la Super User. Posted in Control H

CONTROL – H  d.o.o. Mostar je poduzeće za kontrolu kvaliteta i količine roba. Poduzeće je osnovano 2009. godine i registrirano za navedenu djelatnost u sudu u Mostaru pod brojem Tt-O-134/10.

CONTROL – H  d.o.o. Mostar posjeduje ovlaštenja Federalnog ministarstva trgovine br. 01-05-51/10 od 08.07.2010. za obavljanje nadzora kvalitete poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, industrijskih proizvoda, proizvoda namijenjenih izvozu, duhana i cigareta.

 

Poduzeće CONTROL – H  d.o.o. Mostar ovlašteni je laboratorij za ispitivanje sastava i kvaliteta otpadnih voda iz sistema javne odvodnje tehnoloških voda i procijednih voda deponije, od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva br. UP – I – 05-25-155/12 od 28.02.2012.

CONTROL – H  d.o.o. Mostar  akreditiran je prema standardu BAS ISO/IEC 17025 od strane Instituta za akreditiranje BiH (BATA) za područje duhana, duhanskih proizvoda i cigareta br. LI – 54 – 01 od 16.01.2012.

Od listopada/oktobra 2011. CONTROL – H d.o.o. Mostar je i pridruženi član CROLAB –a (renomiranog udruženja ispitnih laboratorija Republike Hrvatske.