Ispitni laboratorij Control – H d.o.o. Mostar uspješno je proširio područje akreditacije

Ispitni laboratorij Control – H d.o.o. Mostar uspješno je proširio područje akreditacije, kod Instituta za akreditaciju (BATA) u području otpadnih, pitkih i flaširanih voda za 21 metodu, sa metodama uzorkovanja i konzerviranja otpadnih voda.  Akreditaciju i dodatak akreditaciji možete pogledati na www.bata.gov.ba  pod rednim brojem 23 akreditiranih tijela.