Poduzeće Control-H d.o.o. Mostar proširilo je svoj obim posla na ispitivanje tečnih naftnih goriva, opremivši novi prostor na adresi Augusta Šenoe br. 2 sa 15 novih uređaja za analizu tečnih naftnih goriva i od 03. travnja 2019. posjeduje i akreditaciju za 27 metoda iz ove oblasti od strane Instituta za akreditaciju BiH (BATA).

Ispitni laboratorij Control – H d.o.o. Mostar uspješno je proširio područje akreditacije kod Instituta za akreditaciju (BATA) u području otpadnih, pitkih i flaširanih voda za 21 metodu, sa metodama uzorkovanja i konzerviranja otpadnih voda.
Akreditaciju i dodatak akreditaciji možete pogledati na www.bata.gov.ba  pod rednim brojem 23 akreditiranih tijela.

Ispitni laboratorij Control – H još je jednom potvrdio kompetentnost u području otpadnih voda uspješnim učešćem u PT testovima organiziranih od strane LGC standards Velike Britanije i Est-Oil 8 Estonija u području jestivih ulja i masti.

Poduzeće Control – H d.o.o. Mostar uložio je velike napore i osiguralo najsuvremeniju opremu za analizu sastojaka duhanskog dima iz cigareta i to: analitički stroj za pušenje (pušilicu), klima komoru za kondicioniranje cigareta, Karl-Fisher aparat i instrument za određivanje ugljen-monoksida (CO) u cigaretnom dimu, tako da sada ispitni laboratorij primjenjuje najnovije međunarodno priznate metode analize duhana, cigareta i cigaretnog dima. 

U prosincu 2012. god. Ispitni laboratorij CONTROL – H d.o.o.  MOSTAR je potvrdio svoje područje akreditacije u oblasti duhana, duhanski prerađevina i cigareta i proširio područje akreditacije za još 7 (sedam) ispitnih metoda i to 2 (dvije) iz oblasti vode za piće, flaširanih i otpadnih voda i 5 (pet) iz oblasti prehrambenih proizvoda (sir, čokolada, med, voće i povrće i jestive masti i ulja).

Ispitni laboratorij Control-H d.o.o. Mostar je u 2012. godini  sa velikim uspjehom završio  i potvrdio pouzdanost  svojih rezultata  ispitivanja,  kompetentnost  osoblja i ispravnost  opreme i pouzdanost kemikalija,  učestvovanjem  u PT (proficiency  test), međunarodno  laboratorijsko  poređenje rezultata  ispitivanja,  u organizaciji  eminetnih PT provajdera  iz Velike Britanije (FAPAS)  i Njemačke (MUVA KEMPT)  iz područja  prehrambenih  proizvoda  i vode.

Control – H  d.o.o. Mostar je početkom kolovoza/augusta 2012. preselio na novu lokaciju, u centru grada Mostara - Cernica, Kalajdžića br.3, nedaleko od zgrade suda u Mostaru. Laboratorij sada posjeduje 12 odvojenih prostorija sa suvremeno opremljenim uređajima i priborom, u skladu sa zahtjevima Pravilnika koji moraju ispunjavati ovlašteni ispitni laboratoriji.